Isokinetic Training

Isokinetic Testing & Rehabilitation System

Humac Norm

isokinetic-testing-rehabilitation-system

Isokinetic Total Body Ergometer

SCIFIT - PRO2

product-part1-3-total-body-ergometer

Isokinetic Upper Body Ergometer

SCIFIT - PRO1

product-part1-3-upper-body-ergometer

Isokinetic Recumbent Stepper

SCIFIT - REX

product-part1-3-recumbent-ellipticals-rex

Isokinetic Upright Bike

SCIFIT - ISO7000

product-part1-3-lower-body-upright-ergometer

Isokinetic Recumbent Stepper

SCIFIT - StepOne

product-part1-3-recumbent-stepper

Isokinetic Upright Elliptical

SCIFIT - SXT

product-part1-3-upright-elliptical

Isokinetic Recumbent Bike

SCIFIT - ISO7000R

product-part1-3-lower-body-recumbent-ergometer